OKTÓBER 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 Slovenská republika

 

V r.1968 konanie spoločného čs.-rakuského sústredenia džudistov na Morave, rakúsky džudisti predviedli ukážky karate.

V septembri 1969 vznikol pod vedením J. Hrabinu záujmový krúžok karate pri vysokoškolskom klube ČSM, kde príležitostne viedol tréningy aj J. Ellinger, cvičiaci v tomto období menej známy smer „šudokan“. V tomto krúžku cvičili okrem iných: Ing.Kopinič, PhDr. Šebej, Ing. Ondris, Ing. Šimkovič, Ing. Cisár, PhDr. Hazucha,
Ing. Albert, Ing. Porazík, Ing. Tokár, M.Schwantzerová a ďalší. Tento krúžok sa rozpadol na niekoľko menších, ktoré viedli Dr. Šebej VŠ Ekonomickej. Neskôr začali trénovať Ing. Klementis, Ing. Kováč, Dr. Penthor, Ing. Kindl, Ing. Grman a Peter a Pavol Dubček.

Dňa 24.1.1971 návšteva japonského majstra karate Takeji Ogawu ( v tom čase 3 DAN Goju-ryu), ktorý pôsobil vo Viedni a neskôr vytvoril Dojo v Linci, kde pôsobí dodnes. Stretnutie sprostredkoval p. Ellinger. Ocenil zanietenie pre karate, udelil štrnástym cvičencom TSV 5 – 6 kyu. P. Ogawa začal pravidelne návštevovať  (1-2 krát ročne) Bratislavu.

Dňa 9.1.1972 bol predložený z iniciatívy Ing. Vladimíra Kopiniča prípravný výbor pre vytvorenie komisie karate pri Slovenskom zväze džuda. Komisia bola ustanovená dňa 22. januára 1972. v tomto zložení:

Ing. Vladimír Kopinič – predseda

Ing. Ladislav Klementis – podpredseda, organizačný úsek

PhDr. František Šebej – technicko-odborný úsek

Ing. Peter Ondris – hospodár

Ing. Ivan Bernátek – politickovýchovný a propagačný úsek

Dňa 2.3. 1972 bol z iniciatívy Ing. Klementisa a Ing. Aibeka založený prvý oficiálny oddiel karate v SSR pri TJ Slávia Ekonóm Bratislava. V tomto roku boli založené ďalšie oddiely:

Slávia SVŠT Bratislava – Ing. Šimkovič

Slávia Prírodovedec Bratislava – PhDr. Šebej, CSc

Slovan Starý háj Bratislava – p. Hrabina, MUDr. Divinec

Slávia Medik Bratislava – Ing. Kopinič, Ing. Ondris

Koncom roku 1972 bolo v ť oddieloch okolo 273 cvičencov, Ing. Kopinič získal 1.Dan.

 Ostatné kraje na Slovensku:

            1970 záujmový krúžok karate v Lučenci (Strharský, Zelenka)

            1973 TJ Slávia VŠLD Zvolen ( Ing. Škoda), v Topoľčanoch (Ing. Kindl), Žiar nad Hronom, Žilina

V roku 1973 premenovaný Československý zväz džuda na Československý zväz džuda a karate, vytvorenie Federálneho komisie karate, doporučenie vstupu do Európskej únie karate.