Dňa 22.1.2020 sa konalo zasadnutie VV VUKABU:

Uprava terminoveho kalendara - vid časť AKCIE.

AUTOBUSY - bude sa priebežne aktualizovať.

Grand Prix Slovakia - 22.-23.2.2020 VV rozhodol, že buda organizovať autobus VUKABU na nedelu 23.2.2020.

KKK  

UNION    cca 10

JUNIOR PO   14 osob

Rozhodcovia

Harasuto Lodž - 4.-.5.4.2020 VUKABU bude organizovať autobus, odchod piatok 3.4.2020 o 10 00 hod ..Košice, Prešov, Sabinov a dalej. Podmienkay ako každy rok, autobus plati VUKABU, hotel je rezervoavany, plati každy sam, podobne štartovne.

KKK  

UNION   cca 15

Rozhodcovia

Na slovenske pohare v Trenčíne 16.2.2020 a v Myjave 21.3.2020 bude autobus organizovat KK UNION Košice.

Trenčín 16.2.2020 http://www.karate.sk/1467/slovensky-pohar-deti-a-ziakov-%E2%80%93-1-kolo-karate-agility-a-m-sr-v-kumite-druzstiev-6-7-rocnych

UNION   cca 15

KKK

Rozhodcovia

Myjava 21.6.2020

UNION  cca 15

KKK

Rozhodcovia

Všetky objednavky na autobusy prosim zasielat mailom organizačnej konisii na dorka@extel.sk  Bozogan Peter st

******************************

Sekcia klasického karate a kobudo SZK.

                                                  Usporiada seminár GOJU-RYU Karate

Termín : 14.3.2020Miesto konania : Sport resort Slovenka Moštenica  http://www.sportresortslovenka.sk/ Účastníci : tréneri klubov, vedúci klubov a ich asistenti

Poplatok: bez poplatkuInštruktori:

                      Kokusai Goju-Ryu karate kobudo RENMEI     Merga Michal, Kayser Tomáš                    

                      Japonská federácia karate JKF SEIWAKAI       Mráz Rastislav, Kretovič František

                     Slovenská asociácia RYUSYOKAI                       Káčik František

                     International KarateGoju-ryu Asociacion       Valenta Július                                                       

                     Tradičné GOJU-RYU  ( Ogawa )                         Pivovarník Ján

                     KOBUDO                                                               Kayser Tomáš

                     Qi gong (či kung)                                                 Filo Peter

                     Jóga a strečing                                                     Raábová Júlia

                    

Program:

 8.00                : zraz

 8.30 -   9.00   : raňajky

 9.00 - 11.00    : Úvodný tréning so všeobecným popisom rôznych štýlov klasického karate, 

                             ktoré sa trénujú na Slovensku

11.30 -12.30    : Ukážkový tréning kobuda

  • na úvod  krátky vývoj kobuda na Okinawe
  • cvičenie  s palicou, základná technika, kata a cvičenie vo dvojici
  • princípy dýchania pri práci so zbraňou
  • ukážky kata s každou zbraňou

13.00 - 14.00   : obed

14.30 - 16.00   : Qi gong prednáška o tokoch qi v organizme a o možnosti tréningu posilnenia

                             qi

16.00 - 17.30   : Ukážky Sanshin a Tensho a spôsoby dýchania

  • vysvetliť  shime
  • cvičenia s chisi, cvičenia s vázami(náradie Kayser)

18.00 - 19.00   : Jóga a ukážkové cvičenia na zvýšenie ohybnosti organizmu pre praktické    

                             použitie v karate

19.30                 : večera, zhrnutie poznatkov, diskusia a záver

Kontakt: František Kretovič  +421 905 321 899                                                  karate.kretovic@gmail.com

 

Prihlášky mailom do 28.02.2020 – uviesť meno, priezvisko, STV, klub a  funkcia v klube V prípade záujmu možnosť zabezpečiť ubytovanie a stravu  za poplatok:

Raňajky, obed, večera  - spolu 12€

Ubytovanie 1 noc          -            27€

********

13.Memorial Michala Bozogáňa

https://www.kosiceonline.sk/trinasty-rocnik-memorialu-michala-bozogana-v-znameni-olympijskeho-ocakavania?fbclid=IwAR27D7nwqH5jW5J6gR1FGe-aUDr4DTHHVio1Jvruk2Zwb714vjn5o1aFbJM

Od 18:47 ... https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13983/208764

********

Východoslovenská únia karate v spolupráci so Strednou Športovou Školou Trieda SNP 104 v Košiciach doporučuje svojím členom pretekárom po ukončení 9.ročníka Základnej školy štúdium na SŠŠ,odbor gymnázium alebo športový menežment. Ubytovanie,škola,tréningy  v jednom centre na Triede SNP 104 v Košiciach.Tréningy pod vedením Františka Kretoviča ráno pred vyučovaním a po vyučovaní .

Gymnazium

Gymnazium

********

Ples Karatistov 2020

http://www.karate.sk/1455/ples-karatistov-2020

********

Sekcia Klasického karate a kobudo SZK v spolupráci s VUKABU usporiada kurz Qi gong  (čítaj či kung).

Pod vedením skúseného majstra Petra Fila bude prebiehať teoretická aj praktická výuka 6.mesiacov vždy jeden výkend v mesiaci.

1. 28.3.a 29.3.2020

2. 25.4.a 26.4.2020

3. 23.5.a 24.5.2020

4. 27.6.a 28.6.2020

Ďalšie dva termíny ešte dohodneme.

Podmienkou účasti je členstvo v SZK ,VUKABU,

hnedý alebo čierny pás karate ,vek nad 21.rokov,

dobrý zdravotný stav a zaplatenie účastníckeho poplatku 300 euro.

Počet účastníkov je obmedzený uprednostníme trénerov a funkcionárov.

Kurz bude prebiehať na Strednej Športovej Škole v Košiciach Trieda SNP 104.

Záujem o kurz písomne na 

karate.kretovic@gmail.com

info:0905 321 899

Termin prihlasenia do konca januara 2020.

 

Kobudo

Kobudo

***********

Máme pre Vás skvelú správu......!!! Karate sa predstaví na Olympíjskych hrách mládeže 2022 !!!

http://www.karate.sk/1453/mame-pre-vas-skvelu-spravu

********

WKF - EKF informácie pre povinné/dobrovoľné používanie karate-gi s modrým a červeným označením od 1.1.2020

http://www.karate.sk/1454/wkf-ekf-farebne-oznacenie-karate-gi

********

SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR OCENIL KK JUNIOR PREŠOV !!!

 http://www.karate.sk/1325/slovensky-olympijsky-vybor-ocenil-kk-junior-presov-

Dňa 07.12.2018 ocenil SOV na valnom zhromaždení v Šamoríne KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, a to pre projekt JUNIORKO (www.juniorko.sk).

Ocenenie za najlepší projekt od Slovenského olympijského výboru pre projekt JUNIORKO v súťaži ,, ŠPORT JE NÁDEJ ‘' je ocenením nielen prešovského klubu, ale hlavne detí, ktoré sa vďaka projektu dostali do športového sveta a naplno ukazujú svoje schopnosti.

Ďakujeme Slovenskému olympijskému výboru za to, že si všimol drinu a progres detičiek a veríme, že všetkých z nich toto ocenenie ,,nakopne,, do ďalšej práce na sebe. Ďakujeme aj Slovenskému zväzu karate a VÚKABU za podporu a veríme v ďalšiu spoluprácu na projekte a v rámci karate.

A projekt JUNIORKO je zase o krok ďalej, v šírení myšlienky, že všetko je možné, ak sa dá príležitosť…

S pozdravom   Lubo

www.karate-presov.sk

www.juniorko.sk

********

Často kladené otázky - WKF KARATE

http://www.karate.sk/1261/casto-kladene-otazky-wkf-karate

********

Aktivácia elektronických schránok na doručovanie sa v prípade právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra posunie z 1. mája 2018 až na 1. február 2019. Zákon už schválili poslanci NR SR dňa 30. januára 2018 (schválené znenie zákona sa momentálne nachádza v redakcii Zbierky zákonov SR).V legislatívnom procese sa už nachádza aj návrh zákona, ktorý má pre právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, zriadiť register mimovládnych neziskových organizácií a aj upraviť osobitné zákony tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať ich štatutárnych zástupcov (v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo). Taktiež by malo prísť  k prepojeniu s Registrom právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO).

Beca Martin

********

Upozornenie na zmenu AGILITY

ttp://www.karate.sk/1097/upozornenie-na-zmenu-v-karate-agility

********

 Vážení členovia VÚKABU.

Vzhľadom na zmenu systému zakupovania  preukazov a známok SZK, bude nový spôsob tejto aktivity pre členov VÚKABU nasledovný.

Na moju adresu budete zasielať objednávky a to nasledovne:  

1/  Názov klubu daného člena

2/  Meno pre koho objednávam preukaz alebo známku, alebo oboje.

Poznámka: Ak nebude cvičenec, alebo člen klubu v databáze SZK, nebude sa dať pre neho objednať preukaz, ani známka. !!! Bude sa to kontrolovať v databáze SZK.

 Ďakujem za pochopenie tejto zmeny, ktorú si vyžiadal SZK !                                                                                        

 S pozdravom prezident VÚKABU Július Valenta